Axit nitric (HNO3) là gì? Tính chất hóa học và bài tập về Axit nitric

Axit nitric ( NHO3 ) được xem là gì ? Tính chất hóa chất & bài tập luyện về Axit nitric. Bài viết lách bên dưới đây của Luật Minh Khuê tiếp tục trợ giúp du khách tìm hiểu và khám phá một số ít content tương quan tới axit nitric. Kính mời quý Hệ thống phun sương làm mát
c giả tìm hiểu và khám phá .

1. Axit nitric là gì? Cấu tạo phân tử HNO3

Axitr nitric ( HNO3 ) được xem là 1 vật chất vô sinh với công thức hóa học được xem là HNO3, được coi được xem là 1 dung dịch nitrat hidro xuất xắc vẫn gọi bằng axit nitric khản .
Axit nitric được dựng nên trong tự nhiên và thoải mái, vì sấm & sét trong các cơn mưa chế tạo thành .

– Công thức cấu trúc :

Axit nitric (HNO3) là gì? Tính chất hóa học và bài tập về Axit nitric

Trong vật chất HNO3, yếu tố nito mang lượng oxi hóa tăng cao hàng đầu được xem là + 5

2. Tính chất vật lí

– Chất lỏng ko color, bốc sương táo tợn trong không gian độ ẩm
– HNO3 kém cỏi bền, điều kiện kèm theo thường lúc sở hữu ánh nắng, bị phân bỏ 1 phần mềm kiến tạo hơi NO2 => dung dịch color rubi
– HNO3 tan trong lớp nước đi theo bất kỳ tỉ trọng nào

3. Tính chất hóa học

3.1. Tính axit

HNO3 → H + + NO3 –
=> Dung dịch HNO3
+ Đỏ quỳ tím
+ Tác dụng mang oxit bazo
CuO + 2HNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + H2O
+ Tác dụng mang bazo
Ba ( OH ) 2 + 2HNO3 → Ba ( NO3 ) 2 + 2H2 O
+ Tác dụng mang muối hạt của axit yếu hèn rộng
CaCO3 + 2HNO3 → Ca ( NO3 ) 2 + CO2 + H2O

3.2. Tính oxi hóa

HNO3 được xem là 1 trong các axit với tính oxi hóa mạnh. Tùy nằm trong trong dung lượng của axit & thực chất của chất khử nhưng HNO3 hoàn toàn có thể bị diệt tới một số ít mẫu sản phẩm nổi trội nhau của nito .

a. Với kim loại

HNO3 oxi hóa được phần đông sắt kẽm kim loại lên khoản oxi hóa quá cao số 1 ( trừ Au & Pt )
Kim loại + HNO3 => muối bột nitrat + loại sản phẩm diệt + H2O
– Với sắt kẽm kim loại mang tính diệt yếu hèn ( Cu, Pb, Ag … ) => NO2, NO
Cu + 4HNO3 quánh → Cu ( NO3 ) 2 + 2NO2 + 2H2 O ( nâu đỏ )
3C u + 8HNO3 loãng → 3C u ( NO3 ) 2 + 2NO + 4H2 O ( khí hóa nâu không tính không gian )
– Với sắt kẽm kim loại với tính diệt dũng mạnh ( Mg, Zn, Al, … )
8A l + 22HNO3 loãng → 8A l ( NO3 ) 2 + 3N2 O + 11H2 O
5M g + 12HNO3 loãng → 5M g ( NO3 ) 2 + N2 + 6H2 O
4Z n + 10HNO3 loãng → 4Z n ( NO3 ) 2 + NH4NO3 + 3H2 )

Chú ý: Al, Fe bị thụ động hóa trong dung dịch HNO3 đặc, nguội vì tạo nên một màng oxit bền trên bề mặt các kim loại này, bảo vệ cho kim loại không tác dụng với HNO3 và những axit khác mà trước đó chúng tác dụng dễ dàng.

b. Với phi kim

lúc đun ấm, axit nitric đẵ hoàn toàn có thể oxi hóa được đa dạng phi kim cũng như C, S, P. .. khi đấy, những phi kim bị oxi hóa tới nấc oxi hóa quá cao hàng đầu, vẫn HNO3 bị diệt tới NO2 hay NO tùy thuộc đi theo hàm lượng của axit .
S + 6HNO3 quánh → H2SO4 + 6NO2 + 2H2 O

c. Với hợp chất

khi đun ấm, HNO3 hoàn toàn có thể oxi hóa được rộng rãi vật chất cũng như H2S, HI, SO2, FeO, muối bột Fe ( II ) …
3H2 S + 2HNO3 loãng → 3S + 2NO + 4H2 O
phần lớn chất hữu cơ bị tàn phá hay bốc cháy khét lúc giao tiếp có axit HNO3 sệt

4. Ứng dụng của axit nitric

HNO3 được xem là 1 trong các chất hóa học căn bản cấp thiết. Phần lớn axit HNO3 chế tạo trong công nghiệp được sài nhằm bào chế phân đạm NH4NO3 … Axit nitric HNO3 vẫn còn được sài nhằm chế tạo thuốc nổ ( tỉ dụ cũng như TNT – trinitrotoluen ), thuốc nhuộm, chế phẩm …

 5. Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Hóa trị và số oxi hóa của N trong phân tử HNO3 là?

A. IV & + 5
B. IV & + bốn
C. V & + 5
D. IV & + ba
Đáp án chuẩn được xem là A

Câu 2. Xét phản ứng sau:

FeO + HNO3 → X + NO + H2O
X & tổng thông số cân đối của mẫu sản phẩm được xem là ?
A. Fe ( NO3 ) 2 & 18
B. Fe ( NO3 ) tam & 9
C. Fe ( NO3 ) ba & 6
D. Fe ( NO3 ) tam & 22
Đáp án chuẩn được xem là B

Câu 3. Nhiệt phân 23,5 gam muối Cu(NO3)2 đến khi phản ứng kết thúc thu được 12,7 gam chất rắn và V lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân muối và V?

Hướng dẫn giải

Phương trình phản động lại :
Cu ( NO3 ) 2 → CuO + 2NO2 + 50% O2
0,125
x x 2 x 50% x
0,125 – x x 2 x 0,5 x
12,7 = mCu ( NO3 ) 2 + mCuO = 188 ( 0,125 – x ) + 80 x
=> x = 0,1
H phản động lại = 0,1 / 0,125. 100 % = 80 %
n Khí = 2,5 x = 0,25
=> V hơi = 5,6 lít

Câu 4. Nhúng thanh Al vào dung dịch HNO3 loãng, không thấy có khí thoát ra. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Al ko phản động lại có dung dịch HNO3 loãng
B. Al bị bị động hóa trong dung dịch HNO3 loãng
C. Al phản động lại sở hữu HNO3 xây dựng ra muối bột amoni
D. Cả A & B hồ hết chuẩn

Câu 5. Hiện tượng nào xảy ra khi cho mảnh đồng kim loại vào dung dịch HNO3 loãng?

A. ko mang hiện tượng kỳ lạ gì
B. dung dịch sở hữu màu sắc blue, H2 thoát ra
C. dung dịch sở hữu màu sắc blue, với hơi màu sắc nâu thoát ra
D. dung dịch mang color blue, mang không gian color thoát ra, bị hóa nâu trong không gian

Câu 6. Hòa tan m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng vừa đủ, thu được 17,92 lít (điều kiện tiêu chuẩn) hỗn hợp khí X gồm N2O và N2 biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 18 (không còn sản phẩm khử nào khác) và dung dịch Y chứa a gam muối nitrat. Giá trị của m là?

Hướng dẫn giải

MX = 18. 2 = 36 => nN2O / NN2 = 1/1
=> nN2 = nN2O = 0,4
nAl = ( 10 nN2 + tám nN2O ) / ba = 2,4 mol
m = 2,4. 27 = 64,8 gam

Câu 7. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm (21,6 gam Ag và 32 gam Cu) trong HNO3 loãng dư thu được V lít (điều kiện tiêu chuẩn) hỗn hợp khí Z gồm (NO2 va NO), biết tỉ khối hơi của Z so với H2 là 21 (không còn sản phẩm khử nào khác) và dung dịch Y. Giá trị của V là?

Hướng dẫn giải

MX = 21. 2 = 42
nN2O / nNO = tam / một = tam x / x
=> 0,1. một + 0,5. 2 = ba x + tam x
=> x = 0,2
Vậy V = 0,2. bốn. 22, bốn = 17, 92 lít

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, dư thì thu được 0,224 lít khí NO2 (điều kieenjt iêu chuẩn). Tính khối lwongjw muối Fe(NO3)3 tạo thành sau phản ứng.

Hướng dẫn giải

nNO2 = 0,224 / 22,4 = 0,01 mol
Trong hổ lốn chỉ với FeO phản động lại sản xuất thành chất khí
Phương trình hóa chất :
FeO + 4HNO3 → Fe ( NO3 ) ba + NO2 + 2H2 O
Theo phương trình : nFeO = nNO2 = 0,01 mol
bảo toàn yếu tố Fe : nFe9NO3 ) 3 = nFeO + 2 nFe2O3 = 0,03 mol
=> mFe ( NO3 ) ba = 0,03. 242 = 7,26 gam

Câu 9. Khi cho lá Al vào dung dịch HNO3 nguội thì?

A. lá Al tan thời gian nhanh
B. lá Al tan chậm chạp
C. lá Al ko tan, vì Al được xem là sắt kẽm kim loại hoạt động giải trí xoàng xĩnh
D. lá Al ko tan vì dựng nên 1 lớp màng oxit bảo đảm

Câu 10. Cho các phát biểu sau:

a. HNO3 được xem là 1 axit mạnh khỏe
b. HNO3 được xem là 1 axit với tính lão hóa bạo phổi
c. HNO3 hoàn toàn có thể phối hợp tổng thể mỗi sắt kẽm kim loại
d. HNO3 được xem là hóa học điện li táo tợn
e. HNO3 tan vô bờ trong lớp nước
Số tuyên bố không đúng được xem là ?
A. một
B. 2
C. ba
D. bốn

Câu 11. Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt (III)?

A. Fe2O3 tính năng có HCl
B. Fe ( OH ) ba tính năng mang H2SO4
C. Fe dư công dụng có dung dịch HNO3 đặc, ấm
D. FeO công dụng có dung dịch HNO3 loãng dư

Câu 12. Kim loại M có tinshc hất nhẹ, bền trong không khí ở nhiệt độ thường, tan được trong dung dịch NaOH nhưng không tan được trong dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Kim loại M là?

A. Zn
B. Fe
C. Cr
D. Al

Câu 13. Các kim loại Fe, Cr, Cu cùng tan trong dung dịch nào sau đây?

A. dung dịch HCl
B. dung dịch HNO3 sệt nguội
C. dung dịch HNO3 loãng
D. dung dịch H2SO4 quánh nguội

Câu 14. Hoa tan một oxit kim loại vào dung dịch H2SO4 lấy dư thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaNO3 vào dung dịch X thấy thoát ra khí không màu hóa nâu ngoài không khí. Công thức của oxit kim loại là?

A. MgO
B. CuO
C. Fe3O4
D. Fe2O3

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. hẩu lốn FeS & CS tan được không còn trong dung dịch HCl dư
B. thổi không gian đi qua than nung đỏ, thu được khí than ẩm
C. photpho đỏ dễ dàng bốc cháy khét trong không gian ở điều kiện kèm theo mến
D. dung dịch hỗn tạp HCl & KNO3 hòa tan được bột đồng

Câu 16. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại Al được bào chế bởi giải pháp điện phân AL2O3 nóng chảy
B. Al ( OH ) ba phản động lại được có dung dịch HCl & dung dịch KOH
C. Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 sệt nguội
D. Trong những phản động lại hóa chất, sắt kẽm kim loại Al chỉ đóng góp tầm quan trọng được xem là chất khử

Trên đây là bài viết về Axit nitric (NHO3) là gì? Tính chất hóa học và bài tập về axit nitric của Luật Minh Khuê gửi đến bạn đọc mang tính chất tham khảo. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến pháp luật, kính mời quý bạn đọc liên hệ trực tiếp đến Tổng đài tư vấn miễn phí 24/7 theo số hotline 1900.6162 để được đội ngũ Luật sư tư vấn pháp luật hỗ trợ giải đáp. Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *